Kontrola buke motora
Kontrola buke motorkotača obavlja se u stanici za tehnički pregled vozila, ali se može obaviti i na cesti, na licu mjesta uz nadzor prometne policije.

U Biltenu broj 128 Centra za Vozila Hrvatske, TIJEK TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
„MOPEDI I MOTOCIKLI“ - L KATEGORIJA, detaljno se opisuje kontrola buke motorkotača.

Bilten 128 - kontrola buke motorkotača


Kako izgleda mjerenje buke na licu mjesta, možete vidjeti u prilogu, počinje od 15:10