Ustavnost zagađenja bukom crkvenih zvona
Poštovani,
ako možete angažirat nekog odvjetnika i napisati prijavu u kojoj bi stajalo kršenje Ustava o jednakosti jer je po zakonu točno regulirana buka za sve i svakoga, osim izrijekom spomenutu Crkvu koja jedina nema nikakva ograničenja. Ako su ograničenja kao što i sami kažete fizikalnog karaktera onda fizika jednako vrijedi za svu buku i za sve uši a nije bilo nikakvog objektivnog razloga (to je bitno!) da se jednima dozvoli proizvodnja buke a drugima zabranjuje. Time je prekršen Ustav o jednakosti svih.

(01.06.2012.)