Zvučna naprava crkve u Puli
Zvučna naprava Župe Sv. Antona u Puli-
Zvone 2 min ujutro u 6,30 te u podne, označavaju svaki sat do 8 navečer, kad su crkveni praznici puštaju u 8 navečer neke iritirajuće muzike vrlo glasno
Svake nedjelje od 7,30 do podneva- zvonjava svaki sat po 2 minute- nepodnošljivo- nedjelja!!

(01.06.2012.)