Buka sa EKO odlagališta otpada
Preko puta našeg stana u Gospodskoj ulici u Zagrebu je Ekološko dvorište za zbrinjavanje otpada. Subotom od sedam ujutro dolaze teški kamioni koji vuku najveće, pune kontejnere po asfaltu i po sebi, što stvara veliku, dugotrajnu buku u obliku visokih tonova, cviljenja i struganja. Osim toga glasno rade motori kamiona dok vuku kontejnere i stvaraju smrad od pojačanog izgaranja goriva.
Znači radi se o buci u 7 ujutro, preko vikenda, u stambenom naselju, koju stvara državna firma.
Molim savjet,
Hvala,

(28.06.2012.)