Buka kafića na Hvaru
Rad caffe barova na otvorenom prostoru u vremenu od 00:00 do 5:00 sa puštanjem glasne muzike koja budi i kroz zatvorene prozore sa izo staklom. Lokal Veneranda je udaljena 800 m a Carpa Diem na Stipanskoj 1,2 km. Na svom balkonu sam izmjerio buku od 76 dB u 3:00.
Žalio sam se svim instancama (sanitarna inspekcija, državni inspektorat i policija) ali buka se ne smanjuje.
Mjesto - Grad Hvar

(20.07.2012.)