Krapina, sv. Katarina
crkvena zvona - zvučnici na crkvi sv.katarine u krapini
stvaraju buku do takovih razmjera da na dvorištu
ne možete uopće razgovarati, naime sve kuće koje se nalaze južno od zvonika su u istoj razini radi pada brda
sa zvonikom-kučištem zvučnika
zimi još podnošljivo,ali ljeti kad su otvoreni prozori od jutra u 6 h do 20h -užas!!!
gdje god pitate za problem nailazite na zid - od komunalmog redara,sanitarne inspekcije itd.
a u pravilu bi trebalo samo utišati zvučnik

(07.01.2013.)