Buka prometa na državnoj cesti D-7
Poštovani,

živim uz državnu cestu D-7, te je moj problem vezan dakako za buku cestovnog prometa koji je nepodnošljiv. Naime tom cestom se odvija kako lokalni tako i tranzitni promet s obzirom da se radi o cesti koja povezuje GP Duboševica (gr. R.H.)-Beli Manastir-Osijek-Đakovo- GP Sl. Šamac(gr. R. BiH ).

U prostornom planu naše općine navedeno je sljedeće:

"Za područje Općine potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu.
U slučaju da se kartom buke utvrde područja buke većeg intenziteta od dozvoljenog posebnim
propisom, potrebno je provesti mjere zaštite od buke, sukladno uvjetima i obilježjima područja
(zelenilom, ogradama i sl.)."

Molio bih Vas da mi na Vašoj stranici udruge date odgovor na sljedeća pitanja:
Da li su općine u obvezi prema važećem zakonu izraditi kartu buke ?
Ukoliko jesu, u kojem roku ?
Da li su dužni dati na uvid građanima ?
Kome se uopće možemo žaliti, s obzirom da je riječ o 06-70 domaćinstava?

U nadi da ćete mi htjeti i moći odgovoriti, lijep pozdrav.

(11.06.2013.)

--
Karte buke su javni dokument.
Općine nisu obvezne izraditi kartu buke, međutim očito postoji poseban propis koji određene općine obvezuje na to.
Grad Zagreb je izradio kartu buku s nekoliko godina zakašnjenja.
Hrvatske ceste kao institucija nadležna za državne ceste RH dužna je dati na uvid potrebnu dokumentaciju.