Hotel Park, Split - preglasni eventi
Hotel PARK u Splitu, buka od glazbe do u sitne sate. Sjedim u svom dnevnom boravku u susjedstvu hotela i moram biti sudionikom njihovog eventa. I tako svakog petka i subote. Vrhunski primitivizam!

(07.09.2013.)