Buka tiskare usred sela
Poštovani, bila bih vam zahvalna ako me možete uputiti u korake rješavanja mojeg problema. Naime, živim u kući koja je jednim zidom spojena sa drugom kućom u kojoj susjed ima tiskaru. Buka, osim što je glasna je i užasno iritantna. Zanima me da li je zaista prema propisima moguće imati tako glasan obrt u dvojnom objektu, usred sela, bez pristanka susjeda?

(20.06.2016.)