Buka sa autoceste A4, Sesvetska Sela, potreban bukobran
Poštovani,
Stanujemo u Sesvetama naselje Sesvetska sela,pokraj autoceste A4 čvor Kraljevački Novaki uz nesnosnu buku sa te autoceste. Imamo problem prevelike buke,a zaštitna barijera ne postoji. Prije par godina Hac je mjerio da li je buka prevelika,ali ograda do sad nije postavljena.
Možete li Vi pomoći da se ograda postavi?

(29.06.2016.)