Nekima je buka religija, ali inicijativa protiv buke crkvenih zvona je za mir
Poštovani,

kao što i mnogim sugrađanima ove države koji imaju nesreću da žive u blizini crkve tako i meni smeta zvonjava crkvenih zvona koja svakodnevni život čini nesnošljivim.
Susjeda je unazad par godina pokušala intervenirati prvo razgovorom sa svećenikom koji je blago rečeno bio nesusretljiv na zamolbu i njene argumente da smanji jačinu zvona i da se ukine cjelodnevna i cjelonoćna zvonjava baš svakih 15 min. A uz označavanje svakih 15 min. izloženi smo 3-minutnoj zvonjavi u 6h, 12h, 19h, plus ukoliko netko umre onda neprestano zvoni 15 min., a nedjeljom uz već navedeno i konstantno višeminutno zvonjenje dva puta prije jutarnjih misa u 8h i 10h tako kad se to sve spoji imate neprestanu zvonjavu koja ometa svakodnevni život na svim razinama, uzrokuje popriličan stres, a i loše utječe na sluh.

Svećenik je nakon toga negativnim komentarima tijekom misa isticao prisutnima navedeni pokušaj susjede kao napad na vjeru, i ponudio pisanje peticije onima koji su suglasni sa susjednom u svezi njezinih zahtjeva pri tom sijući strah govoreći kao da bi time se išlo protiv Boga. Nakon što su susjedi potpisali uslijedilo je šikaniranje okolnih sumještana na iste da su nevjernici i sl., a župnik je napomenuo da će peticiju nalijepiti na vrata crkve da se vidi javno tko je protiv Boga,vjere. Mnogi potpisani zbog straha od osude su povukli svoje potpise tako da je praktički susjeda ostala sama u svojoj borbi, no inzistiranjem lokalnim vlastima i pozivajući se na zakon uspjela je ograničiti zvonjavu u razdoblju od 22h-6h. U ostalom razdoblju zvono i dalje zvoni s time da se svećenik zbog navedenog ograničenja zainatio te pojačao zvuk. Mislim da nitko pa ni crkva ne bi smjeli biti iznad zakona, pogotovo u jednoj, kako je u Ustavu definirano, pravnoj i demokratskoj državi te da se bahatost pojedinaca mora moći sankcionirati, a zaštiti zdravlje, život i sloboda izražavanja misli pojedinca.
Da li ste kao udruga pokušali uspostaviti kontakt sa nadležnim ministarstvom, vladom, u svrhu rješavanja problema buke koju proizvode crkvena zvona,predlagali uvođenje promjene u svezi navedenog u Zakon o zaštiti od buke te da li je moguće ukoliko ne bude "sluha" od naših nadležnih organa da se isto traži od strane europskih institucija?

(22.03.2017.)