Bučni radovi na cesti u gradu Hvaru
Buka na Hvaru od asfaltiranja i kopanja ceste 12.lipnja u gradu Hvaru.
Grad ništa ne poduzima.

(12.06.2018.)