Zvonjava na Drveniku Velikom
Drvenik Veliki, zvoni svaki sat DVA PUTA, pa još posebno u 5.15, 6.15, 6.30 a ŽUPNIK UOPĆE NIJE NA OTOKU!!!!

(24.07.2018.)