Reguliranje buke laveža pasa, posebno noću
Poštovani,
Ima li kod nas nade za kakvu zakonsku regulaciju laveža pasa (posebno po noći) po uzoru na neke razvijenije zemlje gdje je takvo što nezamislivo?
Što može običan čovjek napraviti kada nečiji pas uporno godinama divljački laje po noći i budi nas, djecu, starije i bolesne a vlasnik ne reagira na molbe, razum pa čak niti policiju koja je navraćala jer je pas i ugrizao nekoga.
Policija nije zainteresirana jer to ne podilazi 'remećenju javnog reda i mira'. Prilično tragično s obzirom da bih ja svakako zaradila kaznu da lajem pod nečijim prozorom.
Stres koji doživljavamo ostavlja nemjerljive posljedice, a kvaliteta života nam je na niskim granama kad nam duševni mir i san u zadnjih deset godina ovise o divljoj životinji i neuračunjivom vlasniku.

(04.11.2018.)

--
Problem laveža pasa je sve izraženiji što se vidi i po broju pritužbi.
Neki vlasnici smatraju da njihov pas smije lajati u vlasitom dvorištu, neki ne socijaliziraju pse pa oni laju na sve što se miče.

Najbolje je pokrenuti sudski spor. Članak 110. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kaže:

Imisije

Članak 110.

(1) Nitko se ne smije služiti ni koristiti nekretninom na način da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospiju dim, neugodni mirisi, čađa, otpadne vode, potresi, buka i sl., ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini s obzirom na mjesto i vrijeme, ili izazivaju znatniju štetu, ili su nedopušteni na temelju odredaba posebnoga zakona (prekomjerne posredne imisije).

(2) Vlasnici nekretnine koje su izložene prekomjernim posrednim imisijama ovlašteni su od vlasnika nekretnine s koje one potječu zahtijevati da otkloni uzroke tih imisija i naknadi štetu koju su nanijele, kao i da ubuduće propušta činiti na svojoj nekretnini ono što je uzrokom prekomjernih imisija, dok ne poduzme sve mjere koje su potrebne da onemoguće prekomjerne imisije.

(3) Iznimno, od stavka 2. ovoga članka, kad prekomjerne posredne imisije potječu od djelatnosti za koju postoji dopuštenje nadležne vlasti, vlasnici nekretnine koja im je izložena nemaju pravo dok to dopuštenje traje zahtijevati propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašteni zahtijevati naknadu štete koju su imisije nanijele, kao i poduzimanje prikladnih mjera da se ubuduće spriječe prekomjerne imisije, odnosno nastupanje štete, ili da se smanje.

(4) Vlasnik nekretnine nije dužan trpjeti da ga itko bez posebnoga pravnoga temelja uznemirava time što posebnim uređajima ili na drugi način neposredno odašilje na njegovu nekretninu dim, neugodne mirise, čađu, otpadne vode, potrese, buku i sl. (neposredne imisije), pa je ovlašten zahtijevati da to uznemiravanje prestane i da mu se nadoknadi pretrpljena šteta.

(5) Vlasnik čijoj nekretnini prijeti predvidiva opasnost s tuđe nekretnine od neposrednih ili posrednih imisija koje ne bi bio dužan trpjeti, ovlašten je zahtijevati da se odrede i provedu svrhovite mjere radi njihova sprječavanja.