Preglasna crkvena zvona na Trešnjevci, Zagreb
Dobro jutro,

živim na Trešnjevci južno od placa. Iako sam udaljen od crkve preko 100 metara, sa zatvorenim prozorom i spuštenim roletama, ujutro u 7 mjerim preko 50 decibela. Otvorim prozor, preko 70 decibela. Mjerio maloprije.

Što je s jadnicima koji žive bliže, ne mogu ni zamisliti.

Inače ta crkva je sjedište naročito zatucanog župnika koji otvoreno priča o vjerskoj državi, ndh te širi mržnju prema svemu drukčijem.

Da li je komunalna nadležna za buku i ako ne koju institucija?

(06.01.2019.)

--

Na žalost, buka sa i iz vjerskih objekata izuzeta je iz Zakona o zaštiti od buke. To znači da građani Republike Hrvatske nemaju pravnu zaštitu za takvu vrste buke i izloženi su na milost i nemilost župnicima.

Niti Sanitarna inspekcija niti Komunalno redatstvo neće postupati po pitanju buke vrkvenih zvona.