Buka sa napuštene motocross staze u Samoboru
Poštovani,

U nastavku opisujem svoj problem sa bukom te se unaprijed ispričavam na poduljem dopisu, no mnogo je okolnosti koje je potrebno opisati kako bi se dobila cijela slika problema i svih aktivnosti koje smo poduzeli do sada u svrhu otklanjanja istog;

S početkom u rujnu 2018. te sa nastavkom počevši sa veljačom te nastavkom u ožujku 2019., na bivšoj motocross stazi, sada napuštenom zemljištu lociranom na među ulice Grad Wirgesa i ulice Andrije Hebranga u Samoboru, koje je prema informacijama zaprimljenim iz Grada Samobora, u vlasništvu Grada, događaju se česte vožnje na cross motorima koje produciraju veliku, ponekad nesnosnu buku čime se učestalo ometa mir i odmor građana.
Iznimna buka, pošto se navedena lokacija nalazi u gradu te je sa svih strana kako u bližoj, tako i široj okolici okružena stambenim objektima, vrlo se glasno čuje kako u bližoj i široj okolici. Buka se stvara kako preko tjedna, tako, a što je još puno gore, redovito i vikendom, uključujući i cjelodnevne vožnje nedjeljama. Napominjemo kako je buka koju stvaraju cross motori, puno jača od buke bilo kojeg drugog vozila ili stroja te se ne može usporediti sa običnim vozlima, motorima ili bilo čime sličnim. Građani su vidno uznemireni i ove okolnosti štetno utječu na njihovo fizičko i psihičko zdravlje.
Izvršili smo sami uvid na terenu te fotografirali i snimili i buku, motore i vozače, kako sa samog mjesta događaja tako i sa jedne udaljene lokacije tako da raspolažemo i fizičkim dokazima i izjavama svjedoka. Jedino nismo snimali intenzitet buke (ali pošto se radi o cross motorima, prema standardima, jasno je kakvu buku isti produciraju).
Napominjemo kako se ne radi o organiziranim niti bilo kakvim drugim sportskim aktivnostima, nego se radi o neovlaštenoj obijesnoj vožnji pojedinaca u vrijeme dok ostali građani odmaraju, sa posebnim naglaskom na nedjelju, kada se turiranja motora čuju još glasnije. Izvor buke je stroj – motor, kako u vožnji, tako i u statičnom stanju, prilikom turiranja bez vožnje.
Na našu zamolbu da prestanu sa bučenjem, počinitelji su naveli kako nemaju namjeru prestati sa vožnjom na tome terenu do daljnjega, navode kako ako nam smeta buka, da se odselimo, da će sada instalirati i reflektore kako bi mogli voziti i noću, navode kako ako ih policija i legitimira i kazni, da će se oni vratiti i slično, čime omalovažavaju naša građanska i ustavna prava na miran život, a ujedno se na ponižavajuć i neprimjeren način izjašnjavaju o policijskoj struci.

Iz svega ja razvidno kako se navedeno bučenje odvija neko vrijeme, razvidno je da će se nastaviti odvijati, da se odvija po cijele dane subotama i nedjeljama te kroz tjedan te da će tako biti i u budućnosti.

Ujedno smo kontaktirali Hrvatski motociklistički savez i Motocross klub Marović (Rakov Potok), radi davanja pojašnjenja oko toga radi li se o aktivnostima njihovih članova. Oba saveza odlučno odbijaju mogućnost da se radi o njihovim članovima te izražavaju svoje žaljenje i zgražanje nad ovakvih postupanjem pojedinaca, kojima se ujedno i teško šteti službenim motocross klubovima pošto javnost ovakve incidente poistovjećuje sa djelovanjem klubova. I iz Hrvatskog motociklističkog saveza i Motocross kluba Marović izjavljuju kako oni svojim članovima izričito zabranjuju treninge vikendom, treninzi su dozvoljeni samo kroz tjedan i to u određeno doba dana, jedine aktivnosti vikendom su utrke i prvenstva, a koja se odvijaju svega nekoliko puta godišnje, a svaki se takav događaj mora prethodno prijaviti policiji. Ujedno, svaka njihova staza mora u tu svrhu dobiti dozvolu, a koja ovisi primjerice i o utjecaju buke na okoliš i ljude te se u stvari niti ne smije nalaziti u naseljenom području. Savjetuju da se ovo postupanje prijavi vlasniku zemljišta (Gradu) te da se o svakom incidentu obavijesti i policija te sanitarna inspekcija.

Nadalje, kontaktirali smo i policiju, koja izlazi na intervencije, no oni kažu da se ne radi o prekršajima protiv javnog reda i mira za koje oni mogu podmijeti sami prijavu prekršajnom sudu, već da se radi o kršenju Zakona o zaštiti od buke, p

(18.03.2019.)