Preglasna zvonjava crkve u Sopotu u Zagrebu
Sopot, Župa Tijela Kristova, svako jutro u 7.00 sati počinje sa zvonjavom koja traje 3-4 minute. Crkva je 50m od stambenih zgrada, zvonjava probija kroz sve prozore, stan se trese i odzvanja u svim sobama. Tako i u podne i u 19.00 sati, nije humano, toliko je glasno da se svaki put kad krenu stresem i uplašim a živim tamo već godinu dana.

(09.05.2019.)