Buka uličnih sakupljača sekundarnih sirovina
Živimo na Bukovačkoj cesti u Zagrebu. Vrlo često se u blizini naše kuće na razglas oglašava prikupljanje starog željeza i sličnih predmeta.

(12.05.2019.)

--
Problem bi trebala riješiti prijava Policiji u kojem se navede točno vrijeme, lokacija i registarski broj vozila.