Bučan pas u Slavonskom Brodu

21.12.2021
Na adresi Slavonski Brod, Štrosmajerova ***, susjed drži velikog psa koji neprekidno laje svaku noć, navikuje se sa drugim psima.
Živim u zgradi pored susjedove kuće gdje direktno ispod mog prozora a i ostalih sustanara u zgradi lavež uznemirava.
Prijavio sam već 2 puta komunalnom redaru ali očito se ništa nije promjenilo. Drugi susjedi su pričali sa susjedom koji na to kaže "psi laju".
Naime pošto nitko ništa ne poduzima, zar je zaista došlo do toga da se ništa u ovoj situaciji ne može poduzeti?
Obračavam se jer drugi susjedi su spremni poduzeti nezakonitosti poput trovanja psa i slično jer se zakonski ništa ne poduzima.
U cijeloj priči pas je najmanje kriv. Nemojte ga dirati, kriv je vlasnik.

Pas se tretira kao vlasništvo, stvar.
Vlasnik je odgovoran za njega. Ako komunalni redar ne postupa, pošaljite pritužbu na sve gradske komunalne službe.
Recite i svim ostalima koji imaju isti problem da to naprave. Zaprijetite da ćete dati sve u novine.
Gradske službe se boje medija.

Morate se boriti. Ipak je u pitanju vaš mir.

P.S. Pas nije socijaliziran za život u gradu.